for english please scroll down

          

Welkom en Aloha!

 

Op deze site vind je mijn activiteiten, zowel in Nederland als in Hawaii.

Het is mijn passie je in contact te brengen met je ziele-essentie

mbv. ’t contact/zwemmen met dolfijnen, healing, yoga, meditatie

 

Hawaii

Ik bied groepsreizen/spirituele retraites als ook individuele begeleiding in het

zwemmen met dolfijnen, en reisbegeleiding op maat.

 

Hawaii Harte-reis 

27 febr - 8 maart 2020

                                                                                               

 
voor info zie: groepsreizen

 

tezamen met de ’Aloha Spirit’ zal een verblijf op Hawaii een onvergetelijke ervaring voor je zijn! 

Aloha Spirit: alo = aanwezigheid, ha = adem. Aloha = de aanwezigheid van de adem.

In Hawaii betekent Aloha een levenswijze:  jezelf en elkaar met liefde en respect benaderen. 

De ander begroetend met ’ Aloha’ zeg je eigenlijk: ’ Ik groet de spirit in jou’.

  

voor verdere info zie ’hawaii’ - in de menubalk
 

 

Nederland

In Utrecht heb ik een praktijk voor lichtwerk

 

In individuele healing- en coachingsessies werk ik met de energie van de dolfijnen, walvissen en andere lichtwezens.

Tevens begeleid ik yoga- en meditatiegroepen, dansbijeenkomsten ’ Dances of Universal Peace’, en Hawaiiaanse ’ Flying Dance’ Meditaties.

 

 

voor info zie: Lichtwerk

 

 

 

 

 

Welcome and Aloha!

 

On this site you can find my activities, be it in The Netherlands or in Hawaii.

It is my passion to connect you to the essence of your soul using contact/swimming with free dolphins, 

healing, yoga and meditation

 

HAWAII

I offer group-travel (see groepsreizen) as well as spiritual retreats, individual support in swimming with dolphins 

and travel guidance made to measure. 

 

HAWAII Heart-journey 

febr 27 - march 8, 2020

                                                                                                

  • Swimming with free (=wild) dolphins
  • Meeting the whales
  • Transforming powers of worlds most active volcano
  • The magic of places of power
  • Meditation, yoga, rituals, dance
 
for info click on: groepsreizen.(in the menu under Hawaii)

 

Together with the ’Aloha Spirit’ a retreat on Hawaii will be an unforgetable experience for you!

 

Aloha Spirit: alo = presence, ha = breath. Aloha = The presence of breathing.

In Hawaii Aloha means a way of life: treating yourself and others with love and respect. 

Greeting someone with ’ Aloha’ actually means: ’ I greet the spirit in you’.

  

voor further info please click the ’hawaii’ tab
 

 

NEtherlands

In Utrecht I have my practice for Lightwork, see: praktijk voor lichtwerk (in Dutch sofar)

 

In individual healing- and coaching sessions I work with the energy of the dolphins, whales and other lightbeings.
I also facilitate yoga- and meditation groups, Dances of Universal Peace meetings and Hawaiian ’Flying Dance’ meditations

 

for info click: Lichtwerk